ยางพาราวันนี้!

Live-rubber.com: บริการสาระและความรู้สำหรับชาวสวนยางพารามือใหม่

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home สาระยางพาราน่ารู้ การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา การปลูกสัปรดแซมระหว่างแถวต้นยางพารา
สาระยางพาราน่ารู้

การปลูกสัปรดแซมระหว่างแถวต้นยางพารา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

พันธุ์แนะนำและวิธีปลูก

  • การปลูกสัปรดเป็นพืชแซมยางพาราพันธุ์ปัตตาเวีย: ปลูกแถวเดี่ยว ระยะระหว่างแถว 70 เซ็นติเมตร ระยะระหว่างต้น 50 เซ็นติเมตร (70x50) หรือปลูกแบบแถวคู่ โดยมีระยะห่างของแถวคู่ 100 เซ็นติเมตร  ระยะระหว่างแถว 50 เซ็นติเมตร ระยะระหว่างต้น 30 เซ็นติเมตร (100x50x30)
  • พันธุ์ภูเก็ต: ปลูกแบบแถวคู่ โดยมีระยะห่างของแถวคู่ 120 เซ็นติเมตร  ระยะระหว่างแถว 30 เซ็นติเมตร ระยะระหว่างต้น 30 เซ็นติเมตร (120x30x30)
  • ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
  • ระมัดระวังโรคยอดเน่าและรากเน่า

ผลผลิต: ประมาณ 2,400 ผลต่อไร่ต่อปี


เรื่องที่เขียนทีหลัง:

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 06 กันยายน 2008 เวลา 22:15 น.  


4 กระทู้ล่าสุดจากกระดานสนทนา